Bukovica 88
5239 Volčja Draga
tel. 05/39-55-680
e-mail: info@zoplast.si
PREDELAVA PLASTIČNIH MAS
RAČUNOVODSKI SERVIS


O podjetju

Predelava plastičnih mas

Računovodski servis

Koristne povezave


 

 

 


 

ZGODOVINA

 

 

Zorn Franc, oče današnjega direktorja, je začel leta 1965 z pihanjem plastenk z pihalnimi stroji Negri bossi in Moretti italijanskega porekla. Takrat sta stroja naredila nekje med 200 in 450 plastenk na uro. Proizvodnja je imela takrat sedež v Renčah v podnajemniških prostorih. Plastenke in 2 litrske plastenke so takrat delali za Šampionko Renče, Inde Koper in Dano Mirna.

Zaradi pomanjkanja granulata, so začeli leta 1969 z regeneracijo odpadne plastike, ki so jo največ dobili iz proizvodnje PVC vrečk. Delavnico so preselili takrat v Bukovico 89/a. Leta 1970 so nabavili prvi brizgalni stroj Triulzi, s katerim so brizgali različne zamaške in ostale izdelke iz plastike za različne odjemalce.

Leta 1978 so prenehali s pihanjem plastenk in so pihalne stroje zamenjali z novim brizgalnim strojem Negri bossi 7-9. Izdelovali so večinoma vse brizgane izdelke za Šamionko Renče. Po letu 1980 so nabavili še 2 brizgalna stroja Winston in Batenfelld. Leta 1981 je začel današnji direktor Danilo Zorn, kot >soobrtnik< z brizganjem plastičnih mas z očetom Francem.

Leta 1986 so preselili proizvodnjo v obnovljeno bivše gospodarsko poslopje v Bukovici 88. Do leta 1990 so posodobili proizvodnjo z rabljenima strojema Negri bossi 9-12 in Plastic Metal.

Leta 1994 se je podjetje preoblikovalo iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo Zoplast d.o.o. Leta 1999 je podjetje začelo z obnovo in razširitvijo poslovno gospodarskega objekta in dela zaključilo nekje leta 2000.

Od leta 2002 do 2004 se je podjetje moderniziralo z dvema novima računalniško vodenima brizgalnima strojema NPM Unica 45 in Unica 55 s pripadajočo opremo. V letu 2005 je podjetje nabavilo hladilno napravo Green box, katera je kar krepko zmanjšala proizvodne stroške.

 

 

Zoplast d.o.o., 2005, izdelal pMZ

NOVOSTI
 

RAZNO